راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


میخواهم بگذرم از هر آنچه که تو ندیدی و من...

می خواهم بگذرم

بگذرم از هر آنچه که تو ندیدی و من احساس کردم

تو نشنیدی هر چند بار که من گفتم و تکرار کردم

ساختم و تو خراب کردی

و من چقدر تشنهء حرفهایی بودم که تو هرگز نزدی

اشک ریختم،

برای روزهایی که چه نیازمند تو در کنارم بودم

برای خودم که چگونه غرق تو شدم

و به یاد آوردم،‌

خودم را

که چگونه پر از تفکرات بزرگ بودم

چگونه پرواز را دوست داشتم

و تو را

که بالهای مرا شکستی

همچون قلبم

می خواهم بگذرم،

از تو

از عشق ویران کنندهء تو

از منی که با تو بوجود میامد

و چه غریب بود

قلب این پرنده امروز از پیش تو پرواز خواهد کردبرچسب ها:
منبع مطلب